Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulüp Derneğinden 24 Şubat 2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet

9 Şub

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2017 Cuma Günü Akşam Saat 19:00 da Yalı Mevkii İmece Cafe’de yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Mart 2017 Pazartesi akşamı aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.
 
 
Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulüp Derneği Yönetim Kurulu
 

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyeti Seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Cetveli ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması Tahmini Bütçenin okunması
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.