Bartın’a Bisiklet Yolu BİMER Başvurumuz

18 Haz

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu ‘nun

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi ’ne (BİMER) yapılan 18 Haziran 2017 tarihli başvurusu

Bartın’da sağlıklı yaşam için bisikletin önemine her yaptığı etkinliklerle vurgu yapan derneğimiz kurulduğu günden bu yana çeşitli aktiviteler ile de kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere, Cumhurbaşkanımız himayelerinde Sağlık Bakanlığının bisiklet üzerinden yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan olmak üzere, derneğimiz çalışmaları ile de örtüşmekte ve bisikletin bir spor aracı olmaktan öte ulaşım aracı olarak kullanılmasının da önünü açmaktadır. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bisiklet Yolu Projeleri, 03.11.2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yerel yönetimlere önerilmekte, bazı belediyeler de bu anlamda çalışmalar yapmaktadır. Bartın ilinde ilk bisiklet yolu Kozcağız Beldesinde yaklaşık 1700 metre olarak planlanmış, devamında yeni açılışı yapılan ve Bartın Belediyesinde İnkumu beldesinde tamamlanmış bisiklet yolu ile devam etmiştir. Dernek yönetimi olarak başta bakanlığınız ve ilgili diğer kurumlardan özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün de ortaklaşa çalışmaları ile bisikletli yol ağının ilimizde de gelişeceğine inancımız tamdır. Bu noktada ;

  1. Bartın ilinde Bakanlığınız taşra teşkilatları tarafından projelendirilmiş bisiklet yolları var mıdır?
  2. Belediyelerin sorumlu olmadığı kent içi çevre yolları ve belediye sınırları ve kontrolü altında olmayan yolarda Karayolları genel Müdürlüğü ile ortak bisiklet yolları yapımı planlanmakta mıdır?
  3. Yaklaşık 70 bin nüfuslu Bartın’da 15 bin üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı potansiyel bisiklet kullanıcısıdır. Üniversite kampüslerine giden bağlantı yollarının bir kısmı belediye sorumluluğunda bir kısmı da Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bu yollarda gerek trafik sorununun azaltılması, gerekse gençlerin kısa sürede ve temiz çevrenin önemi bileşeni bisiklet ile varacağı noktalara erişim sağlayabilmesi kentin geleceği açısından da önem taşımaktadır. Nitekim derneğimizden de kentteki STKlar aracılığıyla da yerel ve merkezi yönetim temsilcilerinden de bu anlamda beklentiler çeşitli zamanlarda iletilmektedir. Bartın bisiklet dostu bir kent olabilecek midir?
  4. Kentte bisiklet yolları olmadığı için özellikle halk pazarlarının kurulduğu salı ve Cuma günleri trafik içinden çıkılmayacak derecede hem yaya hem de bisikletlileri tehdit etmektedir. İl trafik komisyonunun özellikle yaya erişimi ve bisikletli erişimi özendirici çalışmaları var mıdır? Yoksa planlanması, varsa da geliştirilmesi için dernek yönetimi ve üyelerimizde hazır olduğumuzun bilinmesinde yarar vardır.

Bisiklet bir kültürdür. Başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Sağlık Bakanlığınca dağıtımı yapılan bisikletlerin kent yaşamına aktif katılımının en önemli parçası bisiklet yollarıdır. Konunun ivedi şekilde incelenerek tarafımıza bilgi verilmesini, yapılacak proje ve eğitim çalışmalarına da katkı sunma niyetimizi ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla

Mustafa Artar

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Bşk.