Dünya Bisiklet Gününü Kutladık

4 Haz

Hükümet Caddesinde saat 14.30’da “Benim Bisikletim” çizim atölyesi ile başlayan etkinlikler, Bartın Belediye Başkanı Sn. Cemal Akın, MHP Mv. Adayı Dr. Orhan Kırşanlı ve daire müdürlerinin katılımı ile basın açıklaması ile devam etti.

Saat 16.30’da Hükümet caddesinden başlayıp, Hamam Sokak, Davut Fırıncıoğlu Caddesi, Şadırvan, Karakaş Caddesi, Yalı, Kavaklı ve son olarak Yukarı Çarşı güzergahından tekrar Hükümet Caddesinde son bulan ve yaklaşık 60 bisitletlinin katıldığı Kent İçi bisiklet turuna CHP Mv. Adayı Av. Aysu Bankoğlu da katılım gösterdi.

Akşam 21.30’da Prof.Dr. Semavi Eyice’ye Saygı Turu ile son bulan etkinliklere katılım gösteren tüm Bartınlılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Pedaldaşlar Yönetim Kurulu

 

Basın Açıklaması

Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü… Kutlu Olsun

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3 Haziran tarihini “Dünya Bisiklet Günü” ilan etti. Bu yıl dünya çapında ilki kutlanacak Bisiklet Günü’nün tüm dünya ülkelerine ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyoruz. 2018 yılı bisikletin 200 yaşını aştığı bir yıl olarak ayrıca önem taşımaktadır. Temiz, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olmasının ötesinde bisiklet özgürlük anlamına da gelmektedir.

Artan çevre sorunları ve trafik kazaları ile kentlerimizde trafikte geçirdiğimiz zamanın etkin kullanılması için en uygun yöntem olan bisiklet, paylaşım kültürünü aşılaması ile de toplumsal barışın sembolü, toplum sağlığı ve hoşgörü için de vazgeçilmez bir araçtır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3 Haziran’ı Dünya Bisiklet Günü ilan ederek Üye Devletleri birbiriyle kesişen kalkınma stratejilerinde bisiklete özel önem vermeye, bisikleti uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel kalkınma politika ve programlarına dahil etmeye davet etmektedir. BM Genel Kurulu aynı kararıyla Üye Devletleri yol güvenliğini iyileştirmeye, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemler alınması da dahil olmak üzere yol güvenliğini ulaşım altyapılarının planlama ve tasarlanması aşamalarına entegre etmeye teşvik etmektedir.

Bizler Bartın’da bisiklete binen Pedaldaşlar olarak ;

  • Yerel yönetimlerin varolan bisikletli erişim çabalarının ortak çalışmalar ile artmasını,
  • Başta karar vericiler olmak üzere, kentlerimizin daha yaşanabilir olması için bisiklet kullanımının tüm kamu kurumlarında özendirilmesini,
  • Bisiklet yolu standartlarına uygun alanlarda bisiklet yollarının yapılması, yolun uygun olmaması durumunda bisiklet şeritlerinin belirlenerek yolun paylaşılması için trafiğin yavaşlatılmasını,
  • Kamusal alanlar öncelikli olmak üzere okullar, sağlık kurumları, Belediyeler, Valilik ve Üniversitede bisiklet parklarının yapılması, işyerine bisikleti ile gelenlerin ödüllendirilerek kentimizde karbon ayak izinin azaltılmasını,
  • Bisikletin bir karne hediyesinin ötesine geçerek öncelikli çocuklar ve kadınlarımız olacak biçimde kentin tüm kamusal alanlarına erişimde yetkililerce dikkate alınmasını,
  • Kentin fiziksel planlamasında yeni yapılan ana arter yollar ve kentiçi geçişlerinde imar planlarına da işlenecek biçimde yeni yolların planlanmasını,
  • Bartın kent merkezini ilçe ve beldelerle bağlayan yollarda bisiklet öncelikli bir trafik planlamasının yapılarak, İl Trafik Komisyonu ve ilgili kurumsal yapılar ile ortak çalışmalar yapılmasını, varolan İnkumu, Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs içi bisiklet yollarının Bartın kent merkezi ile bağlanmasını,

Talep ediyoruz.

  • Son olarak, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri arifesinde tüm adaylara başarılar dilerken, adayların ulaşım maliyeti düşük, sağlıklı yaşamın güvencesi, paylaşım kültürünün simgesi olan bisikleti kent yaşamının bileşeni olarak görüp politikalarını bu doğrultuda yönlendirmelerini diliyoruz.

 

Bisiklet yaşamdır.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günümüz kutlu olsun.

 

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu