Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulüp Derneğinden 12 Kasım 2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet

28 Eki

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2014 Tarihinde Çarşamba Günü Akşam Saat 17:00 da Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde Cep Sinemasında yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Kasım 2014 Salı akşamı aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.
 
 
Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulüp Derneği Yönetim Kurulu
 

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyeti Seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Cetveli ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması Tahmini Bütçenin okunması
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.