Biz pedallarız, dünya iyiliğe, güzelliğe, medeniyete döner…

9 Ara

Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık’ı Dünya İnsan Hakları Günü ilan etmesinin üzerinden 64 yıl geçti. Bu yıl “İnsan Hakları-365” sloganı ile yola çıkan birleşmiş milletler, insan hakkının yaşamın her yerinde ve yılın 365 günü olması gerektiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ‘un bu yılın temasına uygun sözleri dikkat çekiyor. “Devletleri yılın her günü insan haklarını koruma yükümlülüklerini, vatandaşları da devletin bu görevini yerine getirmesini takibe davet ediyorum”

Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede bisiklete binme hakkına sahiptir. Unutmamak gerekir ki insan doğa sayesinde var; devlet de insan sayesinde. Bize göre devlete ve insana düşen sağlıklı ve düzenli kentleşmek ve kentlerde bisiklet kullanımı duyarlılığını genişletmektir. Nitelikli bir ülkede yaşama hakkının bir gereği de budur. Anılan  nedenlerle Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği kentimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ödev edinmiş olup aşağıdaki bisikletli hakları bildirgesini ilan eder.

Başlangıç

Trafiğin bütün üyelerinin eşit haklarını tanımanın özgürlük, adalet ve barışın gereği olduğunu,

Bisikletli haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin insan hakkı ihlali olduğunu,

Trafikte tehlike ve endişeden uzak, güvenli ve rahat sürüş özgürlüğüne sahip olacağı bir düzenin ortaya çıkmasının bisikletlilerin en yüksek özlemi olarak ilan edilmiş bulunduğunu

Bisikletlilerin trafikte zorbalık ve baskıya karşı yenik düşmemesi için bisikletli  hakkının medeniyetin bilinciyle korunmasının önemli olduğunu,

Bisikletlilerin  toplumsal gelişmenin ve daha iyi bir yaşam düzeyinin göstergesi olarak daha geniş özgürlük ve güvenlik içinde trafikte ve hayatta yer sağlamaya kararlı olduklarını,

Bisikletlilerin, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde, bisikletli haklarının ve özgürlüklerinin evrensel olarak saygı görmesi ve gözetilmesini sağlamayı amaçladıklarını,

Bu hak ve özgürlüklerde ortak bir anlayışa sahip olmanın, bu amacın tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını göz önüne alarak;
Bisikletliler,
Medeni ve gelişmiş bütün şehirler için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu Bisikletli  Hakları Bildirgesini ilan eder; öyle ki,
Trafikte seyreden her birey ve toplumun her organı bu Bildirgeyi daima gözönünde bulundurarak, bu hak ve özgürlüklere saygının yerleşmesini amaçlayan eğitim ve öğretim yoluyla, bu hak ve özgürlüklerin genel ve etkin olarak tanınmasını ve gözetilmesini amaçlayan önlemler alarak çaba göstersinler.
MADDE 1:Bisiklet bir taşıt, bisikletli bir taşıt sürücüsüdür.
MADDE 2:Her insan kendi güvenliğinden emin bir biçimde bisiklet sürme hakkına sahiptir.
MADDE 3:11 yaşını bitirmiş her insan karayolunda bisiklet sürebilir.
MADDE 4:Bisiklet sürücüsü olmak için ehliyet, bisikletler için plaka gerekmez.
MADDE 5:Bisiklet sürücüsü diğer taşıt sürücüleri ile aynı haklara  sahiptir.

 

Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet bir yaşam biçimidir. Kentlerimizin temiz ve sürdürülebilir olmasında önemi bilinen, sağlıklı bireylerin yetişmesinde ekonomik ve sosyal katkı sağlayan bisikletli günlerin artması dileklerimizle.

Biz pedallarız, dünya iyiliğe, güzelliğe, medeniyete döner…

 

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü – Bartın